CyberLink YouCam 6.0.3805

CyberLink YouCam 6.0.3805

CyberLink Corp. – 1MB – Demo
ra khỏi 98 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Phần mềm webcam YouCam 3 làm cho trực tuyến chat rất nhiều niềm vui với webcam hiệu ứng trong cuộc trò chuyện sẽ gây ấn tượng với danh bạ hệ thống tin nhắn của bạn. YouCam đã được xây dựng trong khuôn mặt theo dõi mà giữ cho bạn tập trung sự chú ý. Bạn có thể mặc đồ đầu funny như mũ hay mặt nạ hoặc có thể là một trong nhiều Avatar 3D khác nhau mà bắt chước các chuyển động trên khuôn mặt của bạn. Không chỉ vậy, ngay lập tức nổi tiếng với hiệu ứng cảnh, cho phép bạn xuất hiện trên một bảng khu vực ở quảng trường thời đại hoặc thậm chí giao lộ Piccadilly Circus! Mua phần mềm video webcam YouCam và bắt đầu thêm tất cả các loại của hiệu ứng mát mẻ webcam để cuộc trò chuyện video của bạn vào ngày hôm nay. Hãy vui vẻ bắt đầu!

Tổng quan

CyberLink YouCam là một Demo phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi CyberLink Corp..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 6.786 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của CyberLink YouCam là 9.1.1927, phát hành vào ngày 14/09/2020. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 03/12/2007.

CyberLink YouCam đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1MB.

Người sử dụng của CyberLink YouCam đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho CyberLink YouCam!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 6.786 UpdateStar có CyberLink YouCam cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
CyberLink Corp.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại